Câu hỏi Thường Gặp

Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số là hồ sơ tiêm vắc xin ở định dạng điện tử, lấy dữ liệu lưu trữ trong sổ đăng ký tiêm chủng của California. Hồ sơ vắc xin kỹ thuật số này thể hiện thông tin giống như trên thẻ vắc xin CDC giấy của quý vị: tên, ngày sinh, ngày tiêm vắc xin và loại vắc xin quý vị đã tiêm. Hồ sơ vắc xin kỹ thuật số còn kèm theo mã QR để khi quét bằng máy đọc Thẻ Y tế THÔNG MINH thì sẽ hiển thị tên, ngày sinh, ngày tiêm vắc xin và loại vắc xin trên máy đọc. Mã QR còn xác nhận hồ sơ vắc xin như hồ sơ chính thức của tiểu bang California.

Cổng thông tin Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số lấy hồ sơ COVID-19 từ các hệ thống tiêm chủng của California. Nhập tên, ngày sinh và email hoặc số điện thoại di động liên kết với hồ sơ tiêm chủng của quý vị, sau đó tạo mã PIN gồm bốn chữ số. Nếu thông tin mà quý vị gửi khớp với hồ sơ chính thức thì quý vị sẽ nhận được một tin nhắn hoặc email có đường liên kết đến Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số của quý vị. Nhập mã PIN mà quý vị đã tạo để xem hồ sơ này.

Khi tìm thấy có hồ sơ vắc xin của quý vị thì quý vị sẽ nhận được một đường liên kết gửi đến email hoặc số điện thoại di động liên quan đến hồ sơ vắc xin. Sau khi nhập mã PIN gồm bốn chữ số, quý vị sẽ thấy thông tin tiêm vắc xin COVID-19 bao gồm tên, ngày sinh, (các) ngày tiêm vắc xin và nhà sản xuất vắc xin. Quý vị cũng sẽ nhận được mã QR có thể quét xác thực hồ sơ vắc xin của quý vị.

Khi tìm thấy có hồ sơ vắc xin của quý vị thì quý vị sẽ nhận được một đường liên kết gửi đến email hoặc số điện thoại di động liên quan đến hồ sơ vắc xin. Quý vị có 24 giờ để truy cập liên kết và nhập mã PIN gồm bốn chữ số để truy xuất Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số của mình. Sau khi lưu vào điện thoại hoặc một ứng dụng thì hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị sẽ không bị hết hạn. Nếu đường liên kết truy xuất hồ sơ của mình bị hết hạn thì quý vị có thể bắt đầu lại tại trang Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số.

Nếu thông tin mà quý vị gửi không trả về một đường liên kết thì quý vị có thể nhập lại thông tin của mình để đảm bảo đã sử dụng email hoặc số điện thoại liên quan đến hồ sơ vắc xin của mình và kiểm tra kỹ xem tên và ngày sinh của quý vị có chính xác không. Nếu vẫn không tìm thấy hồ sơ thì có thể quý vị phải chỉnh sửa hoặc cập nhật hồ sơ tiêm ngừa của mình. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe để cập nhật hồ sơ của quý vị hoặc làm theo hướng dẫn khắc phục sự cố tại cdph.ca.gov/covidvaccinerecord. Nếu đã tiêm vắc xin từ một cơ quan liên bang (ví dụ: Bộ Quốc phòng, Cơ quan Dịch vụ Sức khỏe cho Người da đỏ hoặc Bộ Cựu chiến binh) thì quý vị cần phải liên hệ với cơ quan đó để được hỗ trợ về hồ sơ tiêm vắc xin.

Nếu thông tin trong hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị không chính xác, ví dụ như thiếu liều vắc xin hoặc sai ngày hoặc nhãn hiệu thì quý vị có thể phải chỉnh sửa hoặc cập nhật hồ sơ tiêm ngừa của mình. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe để cập nhật hồ sơ của quý vị hoặc làm theo hướng dẫn khắc phục sự cố tại cdph.ca.gov/covidvaccinerecord.

Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ và đã tạo nhiều lịch hẹn bằng một số điện thoại hoặc email duy nhất thì hãy nhập từng yêu cầu một để nhận đường liên kết riêng cho từng hồ sơ vắc xin.

Có. Việc điền vào biểu mẫu trên cổng thông tin sẽ không cấp quyền truy cập ngay vào hồ sơ vắc xin của quý vị. Đường liên kết đến hồ sơ vắc xin yêu cầu phải có mã PIN mà quý vị tạo và chỉ được gửi đến điện thoại di động hoặc email có liên quan đến hồ sơ vắc xin của quý vị.

Mã QR là Thẻ Y tế THÔNG MINH, một bản sao an toàn của hồ sơ vắc xin của quý vị. Xem thêm thông tin tại https://smarthealth.cards. Để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, mã QR chỉ có thể quét và đọc bằng máy đọc Thẻ Y tế THÔNG MINH tương thích.

Cổng thông tin này sẽ cung cấp một bản sao hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị. Nếu bị mất thẻ vắc xin in trên giấy thì quý vị có thể in hồ sơ kỹ thuật số của mình ra và sử dụng. Nếu bị mất Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số thì quý vị có thể bắt đầu quá trình này tại cổng thông tin Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số.

Không. Quý vị không bắt buộc phải có hồ sơ vắc xin COVID-19 kỹ thuật số. Đây là một phương tiện tùy chọn để có được thông tin vắc xin COVID-19 của quý vị và là phiên bản kỹ thuật số của thẻ vắc xin trên giấy. Đây là một trong những lựa chọn để thể hiện bằng chứng tiêm vắc xin. Thống đốc Gavin Newsom đã nêu rõ rằng Tiểu bang sẽ không thực hiện hệ thống hộ chiếu bắt buộc ở California.

Có. Quý vị có thể lưu hồ sơ vắc xin kỹ thuật số lên Google Pay nếu có Android phiên bản 5 và Dịch vụ Google Play phiên bản 21.18 trở lên.

Quý vị cũng có thể chụp ảnh màn hình Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số rồi lưu vào thư viện ảnh.

Có. Quý vị có thể lưu Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số vào iPhone của mình bằng cách chụp ảnh rồi lưu vào thư viện ảnh.