Câu hỏi Thường Gặp

Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số là hồ sơ tiêm vắc xin ở định dạng điện tử, lấy dữ liệu lưu trữ trong sổ đăng ký tiêm chủng của California. Hồ sơ vắc xin kỹ thuật số này thể hiện thông tin giống như trên thẻ vắc xin CDC giấy của quý vị: tên, ngày sinh, ngày tiêm vắc xin và loại vắc xin quý vị đã tiêm. Hồ sơ vắc xin kỹ thuật số còn kèm theo mã QR để khi quét bằng máy đọc Thẻ Y tế THÔNG MINH thì sẽ hiển thị tên, ngày sinh, ngày tiêm vắc xin và loại vắc xin trên máy đọc. Mã QR còn xác nhận hồ sơ vắc xin như hồ sơ chính thức của tiểu bang California.

Khi tìm thấy có hồ sơ vắc xin của quý vị thì quý vị sẽ nhận được một đường liên kết gửi đến email hoặc số điện thoại di động liên quan đến hồ sơ vắc xin. Sau khi nhập mã PIN gồm bốn chữ số, quý vị sẽ thấy thông tin tiêm vắc xin COVID-19 bao gồm tên, ngày sinh, (các) ngày tiêm vắc xin và nhà sản xuất vắc xin. Quý vị cũng sẽ nhận được mã QR có thể quét xác thực hồ sơ vắc xin của quý vị.

Có. Nếu sử dụng iPhone thì quý vị có thể lưu hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của mình vào ứng dụng Apple Health với hệ điều hành iOS 15. Quý vị cần sử dụng trình duyệt web Safari để hoàn tất quy trình này. Nếu sử dụng Android thì quý vị có thể lưu vào Google Pay bằng Android phiên bản 5 và Dịch vụ Google Play phiên bản 21.18 trở lên. Hoặc quý vị có thể chụp ảnh màn hình Hồ sơ Vắc xin COVID 19 Kỹ thuật số rồi lưu vào thư viện ảnh.

Nếu quý vị tiêm liều Bổ sung hoặc liều Tăng cường thì liều đó sẽ không tự động hiển thị trên hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị. Quý vị cần bắt đầu lại từ cổng thông tin Hồ sơ Vắc xin COVID 19 Kỹ thuật số để lấy mã QR mới. Vui lòng đợi 14 ngày để thông tin về liều vắc xin mới của quý vị hiển thị trên hệ thống Đăng ký Tiêm ngừa California.

Các phòng khám sẽ cần khoảng thời gian khác nhau để gửi thông tin về liều vắc xin lên hệ thống Đăng ký Tiêm ngừa California. Vui lòng đợi 14 ngày để thông tin về liều vắc xin của quý vị hiển thị trên hệ thống. Nếu hồ sơ của quý vị vẫn chưa được xác định thì quý vị có thể gửi yêu cầu xem xét thông qua Trợ lý Ảo của chúng tôi.

Có. Việc điền vào biểu mẫu trên cổng thông tin sẽ không cấp quyền truy cập ngay vào hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị. Đường liên kết đến hồ sơ vắc xin kỹ thuật số yêu cầu phải có mã PIN mà quý vị tạo và chỉ được gửi đến số điện thoại di động hoặc email có liên quan đến hồ sơ vắc xin của quý vị. Để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, mã QR trên hồ sơ kỹ thuật số chỉ có thể quét và đọc bằng máy đọc Thẻ Y tế THÔNG MINH tương thích.

Có. Quý vị có 24 giờ kể từ khi nhận được đường liên kết để nhập mã PIN gồm bốn chữ số và truy cập vào Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số của mình. Nếu không thì đường liên kết tới hồ sơ kỹ thuật số của quý vị sẽ hết hạn, nhưng quý vị có thể bắt đầu lại và đặt lại mã pin của mình tại cổng DCVR. Sau 24 giờ, nếu không nhớ mã PIN của mình thì quý vị có thể sử dụng quy trình tương tự và tạo mã PIN mới. LƯU Ý: Khi quý vị truy cập vào hồ sơ kỹ thuật số và lưu mã QR của mình thì mã đó sẽ không hết hạn.

Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ và đã tạo nhiều lịch hẹn bằng một số điện thoại hoặc email duy nhất thì hãy nhập từng yêu cầu một để nhận đường liên kết riêng cho từng hồ sơ vắc xin.

Nhà cung cấp dịch vụ tiêm vắc xin gửi hồ sơ tiêm vắc xin của quý vị cho hệ thống Đăng ký Tiêm ngừa California, nhưng có thể họ đã cung cấp thông tin chưa đầy đủ. Vì vậy, có khả năng chúng tôi có hồ sơ của quý vị, nhưng thông tin không chính xác. Ví dụ:

  • Không có hoặc không khớp số điện thoại di động hoặc địa chỉ email
  • Viết sai tên
  • Ngày sinh không khớp

Để tìm hồ sơ của mình, hãy thử nhập lại thông tin của quý vị bằng một email hoặc số điện thoại di động khác. Nếu vẫn không tìm thấy hồ sơ thì hãy liên hệ với nhà cung cấp của quý vị để cập nhật hồ sơ tiêm vắc xin hoặc yêu cầu xem hồ sơ thông qua Trợ lý Ảo . Quý vị sẽ được thông báo về kết quả phát hiện và các hành động khắc phục của chúng tôi trong vòng 2-3 tuần.

Nếu đã tiêm vắc xin từ một cơ quan liên bang (ví dụ như Bộ Quốc phòng, Cơ quan Dịch vụ Sức khỏe cho Người da đỏ hoặc Bộ Cựu chiến binh) thì quý vị phải liên hệ với cơ quan đó để được hỗ trợ về hồ sơ tiêm vắc xin.

Nếu thông tin trong hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị không chính xác, ví dụ như thiếu liều vắc xin, sai ngày hoặc nhãn hiệu thì quý vị có thể phải chỉnh sửa hoặc cập nhật hồ sơ tiêm ngừa của mình. Quý vị có thể liên hệ với nhà cung cấp của mình để cập nhật hồ sơ hoặc gửi yêu cầu thông qua Trợ lý Ảo . Quý vị sẽ được thông báo về kết quả phát hiện và các hành động khắc phục của chúng tôi trong vòng 2 - 3 tuần.

Khi yêu cầu xem xét hồ sơ thông qua Trợ lý Ảo , quý vị sẽ phải xác minh danh tính của mình. ID.me có chức năng xác minh danh tính kỹ thuật số an toàn để đảm bảo là chính quý vị chứ không phải là người khác giả danh quý vị. Hãy làm theo các bước để tạo tài khoản ID.me hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có. Khi xác minh thành công danh tính, quý vị có thể hoàn thành yêu cầu khắc phục của mình.

Quý vị cần trợ giúp thêm?

Để được hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc khác, vui lòng gọi số:

1-833-422-4255

Thứ Hai-Thứ Sáu: 8:00 sáng-8:00 tối, Thứ Bảy-Chủ Nhật 8:00 sáng-5:00 chiều

LƯU Ý : Chúng tôi không thể cập nhật Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số của quý vị qua điện thoại.