Câu hỏi Thường Gặp

Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số là hồ sơ tiêm vắc xin ở định dạng điện tử, lấy dữ liệu lưu trữ trong hồ sơ đăng ký tiêm ngừa California và là hồ sơ chính thức của tiểu bang California. DCVR còn kèm theo mã QR (khi quét bằng máy đọc Thẻ Y tế THÔNG MINH) sẽ hiển thị tên, ngày sinh, ngày tiêm vắc xin và loại vắc xin giống như thông tin trên thẻ tiêm vắc xin CDC bằng giấy của quý vị.

Quý vị cũng có thể tiếp tục sử dụng thẻ CDC làm bằng chứng tiêm vắc xin ngoài các lựa chọn có thể khác như bằng chứng tiêm vắc xin kỹ thuật số hoặc chứng nhận từ nhà cung cấp/tiệm thuốc tây của mình.

Khi tìm thấy hồ sơ vắc xin của quý vị thì hệ thống sẽ gửi một đường liên kết đến email hoặc số điện thoại di động theo hồ sơ vắc xin của quý vị. * Sau khi nhập mã PIN bốn chữ số, quý vị sẽ thấy thông tin về việc tiêm vắc xin COVID-19 của mình bao gồm tên, ngày sinh, (các) ngày tiêm vắc xin và nhà sản xuất vắc xin. Quý vị cũng sẽ nhận được mã QR có thể quét xác thực hồ sơ vắc xin của quý vị.

*Lưu ý: Nếu dùng iPhone thì quý vị có thể phải kiểm tra thư mục tin nhắn “Người gửi Không xác định” nếu trong máy có cấu hình như vậy.

Nếu quý vị tiêm liều Bổ sung hoặc liều Tăng cường thì liều đó sẽ không tự động hiển thị trên hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị. Quý vị cần bắt đầu lại từ cổng thông tin Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số để lấy mã QR mới.

Vui lòng đợi 5 ngày để thông tin về liều vắc xin mới của quý vị hiển thị trên hệ thống Đăng ký Tiêm ngừa California.

Để tìm hồ sơ của mình, hãy thử nhập lại thông tin của quý vị bằng một email hoặc số điện thoại di động khác. Nếu vẫn không tìm thấy hồ sơ thì hãy liên hệ với nhà cung cấp của quý vị để cập nhật hồ sơ tiêm vắc xin hoặc yêu cầu xem hồ sơ thông qua Trợ lý Ảo. Quý vị sẽ được thông báo về kết quả phát hiện và các hành động khắc phục của chúng tôi trong vòng 1 tuần.

Có. Nếu sử dụng Android thì quý vị có thể lưu hồ sơ vắc xin kỹ thuật số trên Google Pay bằng Android phiên bản 5 và Dịch vụ Google Play phiên bản 21.18 trở lên.

Người dùng Samsung cũng có thể lưu hồ sơ kỹ thuật số của mình vào Samsung Pay bằng cách làm theo các hướng dẫn dưới đây.

  • Bước 1: Tải xuống ứng dụng CommonHealth từ Cửa hàng Google Play và làm theo hướng dẫn để truy cập vào hồ sơ kỹ thuật số của quý vị bằng cách quét mã QR hoặc tải lên hình ảnh đã lưu trước đó.
  • Bước 2: Khi đã có quyền truy cập vào hồ sơ kỹ thuật số của mình trong ứng dụng CommonHealth, hãy nhấp vào đường liên kết “Thêm vào Samsung Pay”.
  • Bước 3: Mở Samsung Pay và nhấp vào “Thẻ vắc xin Covid-19” từ trang chủ.

Nếu sử dụng iPhone thì cách lưu hồ sơ vắc xin kỹ thuật số phụ thuộc vào hệ điều hành của quý vị:

  • iOS 15.1 trở lên - Nhấn vào nút ""Thêm vào Apple Wallet hoặc Health"" trên màn hình mã QR để lưu. Quý vị cũng có thể quét mã QR bằng camera để lưu vào ứng dụng Apple Wallet hoặc Health.
  • iOS 15.0 - Nhấn vào nút ""Hoạt động với Apple Health"" trên màn hình mã QR để lưu vào ứng dụng Health.
  • iOS 14 trở xuống - Chụp ảnh màn hình hoặc tải mã QR xuống dưới dạng tệp hình ảnh.

Các phòng khám sẽ cần khoảng thời gian khác nhau để gửi thông tin về liều vắc xin lên hệ thống Đăng ký Tiêm ngừa California. Vui lòng đợi 5 ngày để thông tin về liều vắc xin của quý vị hiển thị trên hệ thống. Nếu hồ sơ của quý vị vẫn chưa được xác định thì quý vị có thể gửi yêu cầu xem xét thông qua Trợ lý Ảo của chúng tôi.

Có thể sử dụng Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số bao gồm mã QR Thẻ Y tế THÔNG MINH làm bằng chứng đã tiêm vắc xin ở những tiểu bang và quốc gia cụ thể ngoài Hoa Kỳ. Hãy kiểm tra với chính quyền địa phương để biết họ có chấp nhận Thẻ Y tế THÔNG MINH làm bằng chứng đã tiêm vắc xin hay không.

Nếu thông tin trong hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị không chính xác (ví dụ như thiếu liều vắc xin, sai ngày hoặc nhãn hiệu) thì quý vị có thể phải chỉnh sửa hoặc cập nhật hồ sơ tiêm ngừa của mình. Quý vị có thể liên hệ với nhà cung cấp của mình để cập nhật hồ sơ hoặc gửi yêu cầu thông qua Trợ lý Ảo. Quý vị sẽ được thông báo về kết quả phát hiện và các hành động khắc phục của chúng tôi trong vòng 1 tuần.

Nếu chúng tôi có hồ sơ vắc xin của quý vị tại California nhưng quý vị cũng tiêm vắc xin ở ngoài California thì quý vị có thể yêu cầu thêm những liều đó vào sổ đăng ký tiêm ngừa thông qua nhà cung cấp của mình hoặc Trợ lý Ảo.

Nếu không có thẻ CDC thì quý vị có thể tải hồ sơ kỹ thuật số lên từ một tiểu bang khác hoặc tiệm thuốc tây đã cấp vắc xin cho Trợ lý Ảo để làm bằng chứng cho yêu cầu khắc phục thông tin tiêm vắc xin.

Có. Quý vị có 24 giờ kể từ khi nhận được đường liên kết để nhập mã PIN gồm bốn chữ số và truy cập vào Hồ sơ Vắc xin COVID-19 Kỹ thuật số của mình. Nếu không thì đường liên kết tới hồ sơ kỹ thuật số của quý vị sẽ hết hạn, nhưng quý vị có thể bắt đầu lại và đặt lại mã pin của mình tại cổng DCVR. Sau 24 giờ, nếu không nhớ mã PIN của mình thì quý vị có thể sử dụng quy trình tương tự và tạo mã PIN mới. LƯU Ý: Khi quý vị truy cập vào hồ sơ kỹ thuật số và lưu mã QR của mình thì mã đó sẽ không hết hạn.

Nếu quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ và đã tạo nhiều lịch hẹn bằng một số điện thoại hoặc email duy nhất thì hãy nhập từng yêu cầu một để nhận đường liên kết riêng cho từng hồ sơ vắc xin.

Khi yêu cầu xem xét hồ sơ thông qua Trợ lý Ảo , quý vị sẽ phải xác minh danh tính của mình. ID.me có chức năng xác minh danh tính kỹ thuật số an toàn để đảm bảo là chính quý vị chứ không phải là người khác giả danh quý vị. Hãy làm theo các bước để tạo tài khoản ID.me hoặc đăng nhập bằng tài khoản hiện có. Khi xác minh thành công danh tính, quý vị có thể hoàn thành yêu cầu khắc phục của mình.

Có. Việc điền vào biểu mẫu trên cổng thông tin sẽ không cấp quyền truy cập ngay vào hồ sơ vắc xin kỹ thuật số của quý vị. Đường liên kết đến hồ sơ vắc xin kỹ thuật số yêu cầu phải có mã PIN mà quý vị tạo và chỉ được gửi đến số điện thoại di động hoặc email có liên quan đến hồ sơ vắc xin của quý vị. Để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, mã QR trên hồ sơ kỹ thuật số chỉ có thể quét và đọc bằng máy đọc Thẻ Y tế THÔNG MINH tương thích.

Quý vị cần trợ giúp thêm?

Nếu có thắc mắc khác, vui lòng gọi số:

1-833-422-4255

T2-T6: 8AM-8PM, T7-CN: 8AM-5PM

LƯU Ý: Nếu quý vị cần cập nhật hoặc cần trợ giúp xác định DCVR của mình, hãy gửi yêu cầu thông qua Trợ lý Ảo. Chúng tôi không thể cập nhật DCVR của quý vị qua điện thoại.