Mga Madalas Itanong

Ang inyong Digital na Rekord ng Pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay isang electronic na rekord ng pagpapabakuna na kinuha sa data na naka-store sa immunization registry ng California at isang opisyal na rekord ng estado ng California. Kasama sa DCVR ang isang QR code na (kapag na-scan ng isang SMART Health Card reader ay) magpapakita ng parehong impormasyon sa inyong papel na CDC vaccine card: ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, mga petsa ng pagpapabakuna at uri ng bakuna.

Puwede rin ninyong patuloy na gamitin ang inyong CDC card bilang katibayan ng pagpapabakuna bukod sa iba pang mga posibleng opsyon gaya ng isang digital o pisikal na katibayan ng pagpapabakuna mula sa inyong provider/botika.

Kapag nahanap ang inyong record ng pagpapabakuna, makakatanggap kayo ng link na ihahatid sa email o numero ng mobile phone na nauugnay sa record ng pagpapabakuna.* Pagkatapos ilagay ang inyong apat na digit na PIN, makikita niyo ang inyong impormasyon tungkol sa pagpapabakuna laban sa COVID-19 kabilang ang inyong pangalan, petsa ng kapanganakan, (mga) petsa ng pagpapabakuna, at manufacturer ng bakuna. Makakatanggap rin kayo ng nasa-scan na QR code na nagkukumpirmang tunay ang inyong record ng pagpapabakuna.

*Tandaan: Kung kayo ay user ng iPhone, maaaring kailanganin niyong tingnan ang folder ng mensahe na “Unknown Senders” kung kasama ito sa inyong configuration.

Kung makatanggap ka ng Karagdagang dosis o Booster na dosis, hindi ito awtomatikong lalabas sa iyong digital na record ng pagpapabakuna. Kakailanganin mong magsimula sa umpisa sa portal ng Digital na Record ng Pagpapabakuna Laban sa COVID-19 para makatanggap ng bagong QR code.

Inirerekomenda naming maghintay nang 5 araw para lumabas ang bago mong dosis sa California Immunization Registry.

Upang hanapin ang iyong record, subukang ilagay ulit ang impormasyon mo gamit ang ibang email o numero ng mobile. Kung hindi pa rin mahahanap ang record mo, makipag-ugnayan sa iyong provider upang i-update ang iyong record ng pagpapabakuna o humiling ng pagsusuri ng record mo sa pamamagitan ng Virtual Assistant. Aabisuhan ka tungkol sa aming mga mahahanap at pagkilos para sa pagreremedyo sa loob ng isang linggo.

Oo. Para sa mga user ng Android, puwede mong i-save ang iyong digital na record ng pagpapabakuna sa Google Pay na may bersyon 5 ng Android at bersyon 21.18 ng Mga Serbisyo ng Google Play o mas bago.

Maaari ding i-save ng mga user ng Samsung ang kanilang digital record sa Samsung Pay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin na nasa ibaba.

  • Hakbang Isa: I-download ang CommonHealth app mula sa Google Play Store at sundin ang mga tagubilin para ma-access ang iyong digital record sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code o pag-upload ng dating nai-save na imahe.
  • Hakbang Dalawa: Kapag mayroon ka nang access sa iyong digital record sa loob ng CommonHealth app, i-click ang link na "Idagdag sa Samsung Pay".
  • Hakbang Tatlo: Buksan ang Samsung Pay at i-click ang “Covid-19 Vaccine Pass” mula sa homepage.

Para sa mga user ng iPhone, nakadepende sa iyong operating system kung paano mo ise-save ang iyong digital na record:

  • iOS 15.1 o mas bago - I-tap ang button na ""Idagdag sa Apple Wallet o Health"" sa screen ng QR code para i-save. Puwede mo ring i-scan ang QR code gamit ang iyong camera para i-save sa iyong Apple Wallet o Health app.
  • iOS 15.0 - I-tap ang button na ""Gumagana sa Apple Health"" sa screen ng QR code para i-save sa Health app.
  • iOS 14 o mas bago - Kunan ng screenshot o i-download ang QR code bilang image file.

Magkakaiba ang tagal ng oras na inaabot ng mga klinika upang magsumite ng impormasyon ng dosis sa California Immunization Registry. Inirerekomenda naming maghintay nang 5 araw para lumabas ang iyong dosis sa system. Kung hindi pa rin makita ang iyong record, maaari kang magsumite ng ticket para sa pagsusuri sa pamamagitan ng aming Virtual Assistant .

Ang inyong Digital na Rekord ng Pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay may kasamang SMART Health Card QR code na puwedeng gamitin bilang katibayan ng pagpapabakuna sa mga piling estado at bansa sa labas ng US. Makipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad para malaman kung tinatanggap nila ang SMART Health Card bilang katibayan ng pagpapabakuna.

Kung mali ang impormasyon sa iyong digital na record ng pagpapabakuna, (hal., may kulang na dosis o mali ang mga petsa o brand), maaaring kailanganin mong iwasto o i-update ang iyong record ng pagpapabakuna. Maaari kang makipag-ugnayan sa iyong provider upang i-update ang iyong record o magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng Virtual Assistant. Aabisuhan ka tungkol sa aming mga mahahanap at pagkilos para sa pagreremedyo sa loob ng isang linggo.

Kung mayroon kaming record ng iyong pagpapabakuna sa California, ngunit nakapagpabakuna ka rin sa labas ng California, maaari mong hilinging idagdag ang mga dosis na iyon sa registry ng immunization sa pamamagitan ng iyong provider o ng Virtual Assistant.

Kung wala sa iyo ang CDC card mo, maaari kang mag-upload ng digital na record mula sa ibang estado o nag-iisyu na parmasya sa Virtual Assistant bilang katibayan ng pagpapabakuna upang humiling ng pagreremedyo.

Oo. Mayroon kang 24 na oras mula noong matanggap mo ang link para ilagay ang iyong apat na digit na PIN at i-access ang iyong Digital na Record ng Bakuna sa COVID-19. Kung hindi mo ito magagawa, mag-e-expire ang link sa iyong digital na record, pero puwede kang magsimulang muli at i-reset ang iyong pin sa portal ng DCVR. Kung hindi mo matandaan ang iyong PIN, pagkatapos ng 24 na oras, magagamit mo ulit ang parehong proseso at gumawa ng bagong PIN. TANDAAN: Kapag na-access mo na ang iyong digital na record at na-save ang iyong QR code, hindi na ito mag-e-expire.

Kung isa kang magulang o tagapangalaga at gumawa ka ng maraming appointment gamit ang iisang numero ng telepono o email, ilagay ang mga kahilingan nang isa-isa para makatanggap ng magkakahiwalay na link para sa bawat record ng pagpapabakuna.

Kapag humiling ka ng pagsusuri ng iyong record sa pamamagitan ng Virtual Assistant , hihilingin sa iyong i-verify mo ang iyong pagkakakilanlan. Nagbibigay ang ID.me ng secure na pag-verify ng digital na pagkakakilanlan para tiyaking ikaw iyan at hindi ibang taong nagpapanggap na ikaw. Sundin ang mga hakbang para gumawa ng ID.me account o mag-log in gamit ang isang account. Kapag matagumpay mong ma-verify ang iyong pagkakakilanlan, puwede mong kumpletuhin ang iyong remediation request.

Oo. Ang pagtugon sa form sa portal ay hindi nangangahulugan ng mabilis na access sa iyong digital na record ng pagpapabakuna. Ang link sa iyong digital na record ay nangangailangan ng PIN na ginawa mo at ipinadala lang sa iyong numero sa mobile o email na nauugnay sa iyong record ng immunization. Para maprotektahan ang iyong privacy, ang QR code sa iyong digital na record ay puwede lang ma-scan at mabasa ng isang SMART Health Card compliant device.

Kailangan mo pa ba ng tulong?

Para sa iba pang tanong, makipag-ugnayan sa:

1-833-422-4255

Lun-Biy 8AM-8PM, Sab-Lin 8AM-5PM

PAALALA: Kung kailangan mong i-update ang o kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng iyong DCVR, magsumite ng kahilingan sa pamamagitan ng Virtual Assistant. Hindi namin ma-update ang iyong DCVR sa pamamamagitan ng telepono.